Otevírací doba tabule


Informační tabule je spuštěna v pracovní dny od 7:00 do 20:00.

Hodinu před a po této době svítí černě - čas vyhražen pro údržbu a testy. Jinak je tabule v režimu "stand-by".

Požadavky na "rozsvěcení" tabule v jiné časy je potřeba dohodnout se správou počítačové sítě (Ulrych, Richter).

Administrace příspěvků pro zobrazení na informační tabuli Matematické sekce

Aplikace pro administraci aktuálních události v Matematické sekci je určena k distribuovanému vkládání aktualit, jejich administraci a zobrazování na informační tabuli a webových stránkách Matematické sekce.

Vstup do administrace příspěvků (zřízení účtu) nastavuje správce aplikace, kterým je
Vit Dolejsi (email: dolejsi@karlin.mff.cuni.cz).

Správce aplikace zavádí nové uživatele (nové nebo existující loginy z karlínské sítě) a přiděluje jim roli vkladatele příspěvků (CON) a/nebo moderátora (MOD). Uživatelé karlínské sítě se pak mohou přihlašovat loginem a heslem karlínské sítě.

O vložení každého nového příspěvku je informován emailem příslušný uživatel (přiřazen k vkladateli správcem aplikace) a příspěvek bude zobrazen na tabuli až po chválení moderátorem (rovněž je přiřazen k vkladateli správcem aplikace).


Nápověda v systému

Přesto, že celá aplikace by měla být při ovládání intuitivní, je doplněna nápovědami, které jsou vloženy na vhodných místech nebo se objevují při najetí myší na vybrané části stránky (např. na položky obsahu v záhlaví).

Plochy informační tabule

1 - Hlavní plocha
2 - Dolní plocha
3 - Vedlejší plocha
S - Plocha pro seznam
pro jeden nebo více rotujících příspěvků
pro jeden nebo více rolujících příspěvků
pro jeden nebo více rotujících příspěvků
vyznačující, které příspěvky ze seznamů se zobrazují (pokud se zobrazuje jen jediná zpráva na hlavním panelu, tento sloupec chybí)
1
1
S
1
S
2
1
S
3
1
S
3
2