Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 13.6.2023 16:50

DDS-M 2023

Day of Doctoral Students of the School of Mathematics

13 June 2023
K6
9:00-16:50

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~knobloch/DDS-M/2023

Zobrazovat do: 12.6.2023 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, June 12
Hodina: 3:30 pm
Místo:K334 - KA & via Zoom
Přednášející:Leonid Positselski (IM CAS)
Téma: The homomorphism removal and repackaging construction