Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 5.6.2017 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, June 5th, 2017
Hodina: 2 pm
Místo:K334 - KA
Leonid Positselski (Univ. Haifa)
Téma: Abelian right perpendicular subcategories in module categories