Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 3.6.2019 08:00--11.6.2019 10:00

Seminář: Seminar Modelling of materials
Den:11.6.2019
Hodina: 10:00
Místo:K4
Patrick Farrell
Téma: Computing disconnected bifurcation diagrams of partial differential equations

Zobrazovat od-do: 2.6.2019 08:00--10.6.2019 09:00

Seminář: Seminar Modelling of materials
Den:10.6.2019
Hodina: 9:00
Místo:K6
Patrick Farrell
Téma: A Reynolds-robust preconditioner for the 3D stationary Navier--Stokes

Zobrazovat od-do: 20.5.2019 08:00--27.5.2019 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, May 27
Hodina: 3:30 pm
Místo:K334 - KA
Jakub Kopřiva (MFF UK)
Téma: Ring epimorphisms arising from stable objects

Zobrazovat od-do: 8.5.2019 16:31--22.5.2019 16:30

Seminář: BESEDA KPMS
Den:22.5.2019
Hodina: 15:40
Místo:K1
Marie Turčičová
Téma: Covariance modelling for ensemble filtering algorithms in high dimension

Zobrazovat od-do: 9.5.2019 16:00--16.5.2019 14:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:16.5.2019
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Roman Shvydkoy
Téma: Alignment models of collective behavior (2nd part)

Zobrazovat od-do: 28.4.2019 00:00--6.5.2019 12:00

Seminář: Semester seminar of the University Center for Mathematical Modeling, Applied Analysis and Computational Mathematics
Den:6.5.2019
Hodina: 8:00-12:00
Místo:K2
Junior researchers
Téma:

Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 29.4.2019 16:10

Seminář: Nečasův seminář z mechaniky kontinua
Den:29.4.2019
Hodina: 15:40 - 17:10
Místo:K3
Paolo Gidoni (University of Padova, Italy)
Téma: An introduction to the modelling of soft crawling locomotors

Zobrazovat do: 26.4.2019 12:00

Seminář: Seminar Modelling of materials
Den:26.4.2019
Hodina: 11:00
Místo:K8
K.R. Rajagopal
Téma: How should the aorta be modeled?

Zobrazovat do: 25.4.2019 14:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:25.4.2019
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Jakub Šístek
Téma: Concepts of Task-based Programming and the PLASMA Numerical Library

Zobrazovat do: 25.4.2019 09:30

Seminář: Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu
Den:25. 4. 2019
Hodina: 10:00
Místo:Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha 1
Maria Guadalupe Morales Macias
Téma: Fractional initial value problems

Zobrazovat do: 24.4.2019 20:00

Seminář: Matematické problémy nematematiků
Den:středa 24. dubna
Hodina: 17:30
Místo:T-201 (FJFI ČVUT, Trojanova 13) nebo K1 (STREAM)
prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Téma: Může stroj nahradit malíře?

Zobrazovat do: 24.4.2019 16:30

Seminář: BESEDA KPMS
Den:24.4.2019
Hodina: 15:40
Místo:K1
Sylvain Sardy (Université de Genève, Switzerland)
Téma: Model selection with Lasso-Zero with an application to the problem of missing covariates

Zobrazovat do: 23.4.2019 20:00

Seminář: Number Theory Seminar
Den:23. 4.
Hodina: 15:40
Místo:K7
Kristína Mišlanová
Téma: Matice Legendreových symbolov