Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 1.2.2020 12:00--26.2.2020 22:00

Téma: Současné výzvy strojového učení a umělé inteligence

Zobrazovat od-do: 13.2.2020 16:00--20.2.2020 14:30

Téma: Gram-Schmidt in presence of rounding errors

Zobrazovat od-do: 7.2.2020 08:00--16.2.2020 23:59

Téma: in honor of Amnon Yekutieli

Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 27.1.2020 14:00

Téma: Proof complexity of logics of bounded branching