Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 21.10.2019 08:00--4.11.2019 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, November 4
Hodina: 3:30 pm
Místo:K334 - KA
Prof. Claire Voisin (College de France)
Téma: TBA