Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 10.5.2017 16:30--24.5.2017 16:29

Seminář: BESEDA KPMS
Den:24.5.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Petr Čoupek, KPMS MFF UK
Téma: Stochastic evolution equations driven by Volterra processes

Zobrazovat od-do: 11.5.2017 16:00--18.5.2017 14:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:18.5.2017
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Miroslav Pranic (MFF UK)
Téma: Gauss quadrature and Lanczos algorithm

Zobrazovat od-do: 26.4.2017 16:30--10.5.2017 16:29

Seminář: BESEDA KPMS
Den:10.5.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Milan Stehlík, JKU Linz a U. de Valparaíso
Téma: Modelling and understanding of extremes

Zobrazovat od-do: 20.4.2017 16:00--27.4.2017 14:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:27.4.2017
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Josef Rak (Univerzita Pardubice)
Téma: Mathematical model of induction heating

Zobrazovat od-do: 12.4.2017 16:30--26.4.2017 16:29

Seminář: BESEDA KPMS
Den:26.4.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Kateřina Helisová, FEL ČVUT
Téma: Rozlišování typů nádorových buněk statistickou analýzou jejich obrazu

Zobrazovat od-do: 29.3.2017 16:30--12.4.2017 16:29

Seminář: BESEDA KPMS
Den:12.4.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Martin Branda, KPMS MFF UK
Téma: Úlohy stochastického programování se zaměřením na pravděpodobnostní omezení

Zobrazovat od-do: 30.3.2017 16:00--6.4.2017 14:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:6.4.2017
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Tomáš Vejchodský (MÚ AV ČR)
Téma: Lower bounds on eigenvalues of symmetric elliptic operators

Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 14.4.2017 23:59

Abelovu cenu za rok 2017
obdrží od Norské akademie věd
prof. Yves Meyer (École normale supérieure, Paris)
za pivotní roli v rozvoji matematické teorie vlnek (wavelet theory).

Zobrazovat do: 13.4.2017 23:59

Seminář: COLLOQUIUM FOR STUDENTS
Den:Thursday, April 13th
Hodina: 10:30 am
Místo:M1
Prof. Cédric Villani (Institute Henri Poincaré, Paris)
Fields Medalist 2010
Téma: Of particles, stars and eternity

Zobrazovat do: 13.4.2017 23:59

Seminář: BERNARD BOLZANO LECTURE SERIES
INAUGURAL LECTURE
Den:Thursday, April 13th
Hodina: 4 pm
Místo:Karolinum - Blue Hall
Prof. Cédric Villani (Institute Henri Poincaré, Paris)
Fields Medalist 2010
Téma: Of triangles, gases, prices and men

Zobrazovat do: 3.4.2017 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, April 3rd, 2017
Hodina: 3:40 pm
Místo:K334 - KA
doc. Pavel Příhoda (MFF UK)
Téma: Constructions of pure projective modules over chain domains

Zobrazovat do: 31.3.2017 13:30

Seminář: Logic seminar
Den:31.3.2017
Hodina: 13.3o
Místo:MÚ AV ČR, Žitná 25
Petr Glivický (VŠE)
Téma: Nonstandard methods in Ramsey-type combinatorics, part II

Zobrazovat do: 30.3.2017 15:30

Seminář: Seminář numerické matematiky
Den:30.3.2017
Hodina: 14:00 - 15:30
Místo:K3
Petr Sváček (FS ČVUT, Praha)
Téma: Numerical simulations of flow induced vocal folds vibrations with stabilized finite element method

Zobrazovat do: 29.3.2017 16:29

Seminář: BESEDA KPMS
Den:29.3.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Michal Pešta, KPMS MFF UK
Téma: Shape constrained regression in Sobolev spaces and tests of isotonicity

Zobrazovat do: 28.3.2017 18:00

Seminář: Seminář stochastické geometrie
Den:úterý 28.3.2017
Hodina: 15:40
Místo:seminární místnost KPMS
Daniel Hug (Univ. Karlsruhe)
Téma: Integral geometry of tensor-valued curvature measures

Zobrazovat do: 28.3.2017 17:10

Seminář: Filozofické problémy informatiky
Den:28. 3. 2017
Hodina: 17:20
Místo:S8, Malá Strana
doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D.
Téma: Prožívaný čas podle Petra Vopěnky

Zobrazovat do: 27.3.2017 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, March 27th
Hodina: 3:30 pm
Místo:K334 - KA
doc. Jan Šťovíček (MFF UK)
Téma: Cotilting sheaves on noetherian schemes

Zobrazovat do: 27.3.2017 17:00

Seminář: Nečasův seminář z mechaniky kontinua
Den:pondělí 27.3.2017
Hodina: 15:40
Místo:K1
Doc.RNDr. Milan Pokorny, PhD. (MU UK)
Téma: Incompressible Fluid Model of Electrically Charged Chemically Reacting and Heat Conducting Mixtures