Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 21.10.2019 08:00--4.11.2019 23:59

Seminář: Algebra Seminar
Den:Monday, November 4
Hodina: 3:30 pm
Místo:K334 - KA
Prof. Claire Voisin (College de France)
Téma: TBA

Zobrazovat od-do: 7.10.2019 08:00--14.10.2019 23:59

Téma: Weak proregularity, weak stability, and the noncommutative MGM equivalence

Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 6.9.2019 10:00

Od. 8.7. do cca začátku září
bude probíhat
rekonstrukce posluchárny K1.

Za případné obtíže spojené se stavebními pracemi se omlouváme.
M. Rokyta


Reconstruction of lecture hall K1
will take place
from. 8.7. until about the beginning of September

We apologize for any inconvenience associated with construction work.
M. Rokyta