Příspěvky:

Připravené
Zobrazované
Expirované

Plné texty


Připravované příspěvky


Zobrazovat od-do: 7.2.2020 08:00--16.2.2020 23:59

Téma: in honor of Amnon Yekutieli

Zobrazovat od-do: 15.12.2019 17:00--8.1.2020 16:59

Téma: Functional data analysis and censoring

Zobrazované příspěvky


Zobrazovat do: 18.12.2019 20:00

Téma: Matematická teorie hudby

Zobrazovat do: 17.12.2019 20:00

Téma: The sieve of Eratosthenes and twin primes

Zobrazovat do: 16.12.2019 23:59

Téma: Special precovering classes in comma categories

Zobrazovat do: 12.12.2019 14:30

Téma: Positive polynomials and numerical approximation

Zobrazovat do: 11.12.2019 18:00

Téma: Clones of expanded groups of squarefree order

Zobrazovat do: 11.12.2019 17:00

Téma: Neparametrický test pro longitudinální data při faktorovém designu: R-package nparLD

Zobrazovat do: 11.12.2019 11:20

Téma: The cohomological characterization of information functions